สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประวัติ โดยรวมของ มูลนิธิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมสี) เมตตา บารมี

                                 
 
          คุณ
สรพงศ์ ชาตรี เป็นพุทธมามกะ ผู้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ดำรงตนอยู่ในทาน ศีล ภาวนา ซึ่งได้ปฎิบัติธรรมกับพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก จ.เชียงใหม่ ซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำคุณ สรพงศ์ ชาตรี ให้ไปอธิษฐานจิตขอพรบารมีสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)วัดระฆังฯ แล้วการงานทุกอย่างที่กังวลอยู่จะสำเร็จดังประสงค์ทุกประการ เพราะหลวงปู่โต มีลูกหลานเป็นเทพบุตรเทพธิดา จะได้พากันมากราบไหว้บูชาสักการะและช่วยให้งานนั้นๆสำเร็จดังปรารถนา คุณสรพงศ์ ชาตรีจึงได้ไปอธิษฐานจิต ขอบารมีตตามที่พระอาจารย์แนะนำ พร้อมทั้งจะจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ จึงไปปรึกษาหลวงพ่อพระครูปลัดนุตร์ รัตนวิชโย ซึ่งปฎิบัติธรรมอยู่ที่วัดปักแม่ลาย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งท่านแนะนำให้จัดสร้างรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จึงคิดถึงพิธีการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่โต โดยศึกษาประวัติคุณความดีที่ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์ ๓ ส่วน ๓ สถาน คือ ดีปฐม ดีมัธยม และดีอุดมๆ ได้แก่ ดีส่วนยอด อันหมายถึง การบริหารจัดการส่วนบุคคล และส่วนรวมอย่างยอดเยี่ยม จึงจัดพิธีเททองหล่อส่วนศรีษะที่วัดระฆังโฆสิตาราม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อมาดีส่วนมัธยม หมายถึงการศึกษาสัพพวิทยาอันเป็นไปในส่วนปริยัติปฎิบัติที่แจ้งชัด จึงได้ประกอบพิธีเททองหล่อส่วนองค์หลวงปู่ที่วัดบางขุนพรหม และดีส่วนปฐม หมายถึงดีเริ่มแรก คือมีปุพเพกตบุญญตาที่บริบูรณ์พร้อมทั้งผู้ให้กำเนิดและวงศาคณาญาติ ซึ่งทำให้สำเร็จประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ จึงประกอบพิธีเททองหล่อส่วนเท้าตั้งแต่สะเอวลงมา ที่วัดเกตุไชยโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง รวม ๓ ส่วน ๑๒๗ ชิ้น แล้วนำส่วนนั้นๆมาประกอบเป็นองค์หลวงปู่ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ รูปหล่อองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)หน้าตักกว้าง ๘ เมตร ๑ นิ้ว สูง ๑๓ เมตร หนัก ๖๑ ตันค่าก่อสร้าง ๙ ล้านบาทเศษ และได้จัดสร้างมหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร  (เรือนยอดเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป)ขึ้นถวาย พร้อมทั้งซื้อที่ดินประมาณ ๑๕๐ ไร่ และจัดภูมทัศน์ส่วนต่างๆตามความเหมาะสม  เช่น สระน้ำ สวนหิน สวนต้นไม้ เป็นต้นอีกทั้งได้จัดบริการด้านอาหาร และห้องน้ำห้องสุขาฟรี  เพื่อบริการลูกหลานหลวงปู่ที่มานมัสการ อีกส่วนหนึ่ง ได้จัดช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาและส่วนราชการต่างๆ ที่ขออุปถัมภ์ และคนชราคนไร้ญาติขาดที่พึ่งซึ่งได้จัดช่วยเหลือตามควรแก่กรณี ขณะนี้ได้ใช้จ่ายเงินบริจาคในส่วนต่างๆไปแล้ว เป็นเงิน ๑๒๐ ล้านบาทเศษ แต่การดำเนินงานยังไม่เสร็จ ยังต้องอาศัยศรัทธาจากลูกหลานหลวงปู่อีกมาก

          จึงใคร่ขอเชิญชวน ศิษยานุศิษย์ ผู้เป็นลูกหลานทั้งหลาย ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)    ณ มหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ความคิดเห็น

 1. 1
  designer handbags
  designer handbags replicabagswholesale@hotmail.com 17/11/2012 08:19
  could get Rolex discount watches for any fraction in the price tag. No one but you may know how much you saved and in concords 11 for sale this economy, that can find the retro jordan 11 money for to retro jordan 11 cheap jordan shoes waste materials their capital? jordan 11 for sale When persons see you wearing a Rolex watch they will discover you an retro jordan 11 an individual with design jordan 11 concord and...
 2. 2
  Monster Beats
  Monster Beats beatscheap@hotmail.com 09/11/2012 21:17
  Yes,that is right! Welcome to uscheapbeatsbydre.com, Monster Beats online store, we offer you many Beats Headphones. With top quality and best price. Will create perfect music- listening effect. Beats By Dre Studio is personable stereo. So what kind of headphone you choose all depends on your taste. Monster Beats Studio is the best choice. Beats By Dre Pro Headphones are hot sale, the sound is balance and pure. From customer experience the Beats By Dre Solo HD has the advantages such as clear sound, compact, fashion, lightweight and so on. Monster Beats Justbeats not only give you real nice voice but also be good for your ears. Monster Diddybeats is a high-quality headset that is of high acoustic fidelity. Buy Monster Diesel Vektr and relax you in the music world. Our Monster Powerbeats Headphone store provides free shipping and fast delivery.

 3. 3
  burberry sac
  burberry sac yangsi910913@gmail.com 11/10/2012 12:51

  Néanmoins, vérité authentique burberry sacs à main liquidation avoir identifié, je semblaient devenir pour commencer avec certains maux. Opter pour la fille de l'excès de poids, puis choisissez un style sacs burberry incroyablement minuscule et puis attirant transporteurs, vous pouvez vous attendre à l'apparence plus riches à cause de leur comparabilité relative à n'importe qui burberry soldes avec un transporteur.

 4. 4
  burberry outlet online
  burberry outlet online snowwang85@yahoo.com 21/09/2012 16:26

  Bags Tote Bags are getting significantly well-known with light travelers simply because they are hassle-free to pack and carry. Nonetheless obtaining difficulties in our accessories is a number of instances hardly genuine currently. For this reason a leather-based mail bag is very genuine to have. It is a bigger carry that ordinarily has a lot of place for all of the knick-knacks we really need to have at instances with us.

 5. 5
  burberry outlet
  burberry outlet snowwang85@yahoo.com 08/09/2012 14:20

  It's a larger carry that normally features a lot of location for each of the knick-knacks we should have at times with us. This sort of bag makes it doable for obtaining a lot bigger things than a common aspect bag, and if you acquire a single that has a throat group, you're all set to carry all that undesirable body weight throughout the whole day. Numerous of those mail luggage have got inner pockets which permit one unique to take their laptops with them, that include the bunny, charger, energy adaptor, as well as some writing consuming eating utensils and protects.

 6. 6
  ergobaby organic
  ergobaby organic snowwang85@yahoo.com 05/09/2012 13:13

  That is why a leather-based mail bag is fairly genuine to possess. It is a bigger carry that typically has a large amount of spot for all the knick-knacks we should have at times with us. This sort of bag tends to make it possible for getting much bigger products than a typical element bag, and if you acquire one particular which has a throat group, you're all set to carry all that unwanted body weight throughout the entire day.

 7. 7
  cheap oakley sunglasses
  cheap oakley sunglasses snow915@ymail.com 23/08/2012 14:51

  Discount Oakley Sunglasses are normally major within the field of science and technology to produce them once again and once more beyond the limits, since the use of high-tech as well as the world's leading athletes engaged in diverse projects trial to test all doable imaginable case. Oakley each and every technology generation, have brought a new revolution to alter the fashion, to overturn the classic thinking. Oakley Sunglasses Outlet is great science and technologies capabilities, fashionable creative with each other. Choose to have multi-functional and their own exceptional merchandise? Here, cheapoakleysunglasses-outlet.org able to meet all of the requirements!

 8. 8
  oakley sunglasses cheap
  oakley sunglasses cheap church2@hotmail.com 23/08/2012 14:12

  For anyone who is going to purchase cheap oakley sunglasses ,welcome right here,we'll provide you with the right price,if you ever order far more, you are going to also get discount. Among designer accessories and a great deal oakley sunglasses more specifically sunglasses, if there's a single brand that you will continually really feel trendy and fashionable in. Fashion Sunglasses combined classic and modern types so that they brought the vigorous oakley sunglasses cheap designs and inventive brand to men and women.

 9. 9
  cheap true religion jeans
  cheap true religion jeans fantasticsun@hotmail.com 23/08/2012 14:10

  If Jeans is positioned in some remote component from true religion jeans the planet, it may very well be a red flag Bags and shoes are indeed useful and true religion jeans outlet may be regarded as the most necessary accessories You also have boot cut, flare and trouser types to get a much more adventurous appear .There are actually rather a couple of cheap true religion jeans other strategies to have your hands on a pair! There's not considerably time for the wholesale true religion jeans cheap jeans to be ruling the industry, it has been jeans on sale established handful of years ago .

 10. 10
  burberry outlets
  burberry outlets rain@homail.com 23/08/2012 14:09

  You're able to even obtain briefcases with cheap burberry additional padding as well as a laptop compartment for added versatility specially when on the go. A lot of burberry outlet store these bags are also created with security in mind, and they could defend your personal computer from bumps and bruises along the way. These cool burberry outlet store bags are outstanding possibilities for today's enterprise lady who desires to appear fashionable burberry sling bags together with exceptionally experienced. They are great additions for burberry totes bags the sophisticated woman's collection of handy accessories.

 1  2  3 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view