สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การก่อสร้างศาลาทานบารมี หอแก้ว หอพระสักทอง

                    การก่อสร้างศาลาทานบารมี หอแก้ว หอพระสักทอง

        ศาลาทานบารมี หอแก้ว หอพระ มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พรหมรังสี) เมตตาบารมี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  เป็นแบบอาคารก่อสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อฉาบปูนตามสถาปัตยกรรมล้านช้าง  ส่วนชั้นบนเป็นอาคารไม้สักทองเป็นหลังๆรวม 7 หลัง ชั้นล่างประกอบด้วยห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา ห้องแสดงสินค้าเอนกประสงค์ สำนักงานและห้องน้ำห้องครัว ส่วนชั้นบนซึ่งแบ่งเป็นหลังๆคือ ศาลาทานบารมี ใช้สำหรับแสดงแบบพระนอนความยาว 9 เมตร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ จำลองจากองค์จริงซึ่งหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ยาว 89 เมตร  ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาหอพระบาท  ศาลาหอพระ  ซึ่งใช้สำหรับเป็นที่พักพระภิกษุสงฆ์หรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เป็นต้น

โดยระเบียงทางเดินโดยรอบอาคารประดับด้วยเสาไม้ประดู่ สำหรับศาลาทานบารมีใช้เสาไม้สักทองทั้งหมด ซึ่งเป็นเสากลม 16 ต้น เสาเหลี่ยม 24 ต้น โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ตะเคียนทอง ส่วนช่อฟ้า ใบระกา เป็นไม้สักแกะสลักลวดลายเป็นสัตว์ในวรรณคดี  รูปทรงอาคารทั้งหลังเป็นแบบทรงไทยประยุกต์แบบล้านช้าง  มีบันใดไม้และมีลิฟท์สำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไปใช้ขึ้นและลงได้ รวมอาคารทั้งหมดกว้าง 60 เมตร ยาว 90 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 5,000 ตารางเมตร ราคาค่อก่อสร้างประมาณ 90 ล้านบาท โดยมีนายช่างรุ่ง จันตาบุญ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  หลังสร้างเสร็จอาคารหลังนี้จะเป็นโรงทานบารมี เป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจปฏิบัติธรรมของประชาชนที่เดินทางมานมัสการหลวงปู่โตและนมัสการพระพุทธไสยาสน์ทองสัมฤทธิ์ยาว 89 เมตร ซึ่งเป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ที่มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พรหมรังสี)  เมตตาบารมี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา   เมื่อเวลา 09.19 น. วันที่ 20 ก.พ.  หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และคุณหญิงหม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา ได้เป็นองค์ประธานประกอบพิธียกเสาสักทองต้นเอก ศาลาทานบารมี หอแก้ว หอพระ ของมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี   โดยมีพระธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสรพงศ์  ชาตรี  ประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

view