สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เชิญร่วมเป็เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและเททองหล่อพระแม่ธรณี 56 นิ้ว

เชิญร่วมเป็เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและเททองหล่อพระแม่ธรณี 56 นิ้ว

      พิธีบุญทอดกฐินสามัคคีและเททองหล่อพระแม่ธรณี 56 นิ้วถวายหลวงปู่โต ณ.มหาวิหารสมเด็จพระ

พุฒาจารย์(โต พรหมรัสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

      วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  ขึ้น 12 คำ่ เดือน 12 กำหนดการดังนี้

เวลา 09.19 น.      พิธีพราหมณ์  กล่าวโองการบวงสรวงชุนุมเทวดา

                          พิธีสุมทองหล่อพระแม่ธรณี 56 นิ้ว พระเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น.     ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัย พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา 12.00 น.     ประธาณนำองค์กฐินสามัคคีหลวงปู่โต พระสงฆ์รับกระฐิน ถวายจตุปัจจัย

                         ไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

เวลา 16.29 น.    ประกอบพิธีเททองหล่อพระแม่ธรณี 56 นิ้ว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                         พระคาถามหามงคลพิเศษ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม อนุโมทนา

ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วบุญพิธีดังกล่าว

สรพงศ์ ชาตรี  ดวงเดือน จิไธสงค์

ประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)เมตตาบารมี

เรียนเชิญ
Tags :

view