สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญร่วม พิธีมหามงคล หล่อพระพุทธเมตตา วันวิสาขบูชาโลก

ขอเชิญร่วม พิธีมหามงคล หล่อพระพุทธเมตตา วันวิสาขบูชาโลก

ขอเชิญร่วม พิธีมหามงคล วันวิสาขบูชาโลก

เททองหล่อพระพุทธเมตตา มหาโลกนาถ

สมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปัญญเถร)วัดไตรมิตร กทม

เจ้าคณะหนใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์

หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล คุณหญิงหม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา

ทรงประกอบพิธีเททอง หล่อพระพุทธเมตตา มหาโลกนาถ

พระพุทธไสยาสน์ องต้นแบบ ยาว 09.09เมตร วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 09.49น

สรพงศ์ ชาตรี ดวงเดือน จิไธสงค์ ประธานจัดงาน


Tags :

view