สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ขอเชิญร่วม พิธีมหามงคล หล่อพระพุทธเมตตา วันวิสาขบูชาโลก

ขอเชิญร่วม พิธีมหามงคล หล่อพระพุทธเมตตา วันวิสาขบูชาโลก

ขอเชิญร่วม พิธีมหามงคล วันวิสาขบูชาโลกเททองหล่อพระพุทธเมตตา มหาโลกนาถสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปัญญเถร)วัดไตรมิตร กทมเจ้าคณะหนใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล คุณหญิงหม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยาทรงประกอบพิธีเททอง หล่อพระพุทธเมตตา มหาโลกนาถพระพุทธไสยาสน์ องต้นแบบ ย....

อ่านต่อ

เชิญเข้าร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลประจำปี 2556

เชิญเข้าร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)เมตตาบารมีเชิญเข้าร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล

อ่านต่อ

พิธียกฉัตรยอดมณฑปหอแก้วสักทอง

เชิญร่วมพิธียกฉัตรยอดมณฑปหอแก้วสักทองณ อุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรัสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก___________________________กำหนดการดังนี้วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09.09 น. พราหมณ์ประกอบพิธีบรวงสรวง เวลา 10.39 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูุป เจริญพระพุทธมนต์....

อ่านต่อ
เชิญร่วมเป็เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและเททองหล่อพระแม่ธรณี 56 นิ้ว

เชิญร่วมเป็เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและเททองหล่อพระแม่ธรณี 56 นิ้ว

พิธีบุญทอดกฐินสามัคคีและเททองหล่อพระแม่ธรณี 56 นิ้วถวายหลวงปู่โต ณ.มหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรัสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ขึ้น 12 คำ่ เดือน 12 กำหนดการดังนี้เวลา 09.19 น. พิธีพราหมณ์ กล่าวโองการบวงสรวงชุนุมเทวดา พิธี....

อ่านต่อ
มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)รับรางวัลเสมาธรรมจักร 2554

มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)รับรางวัลเสมาธรรมจักร 2554

รางวัลเสมาธรรมจักร 2554ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ คณะกรรมการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้พิจารณาเห็นว่า มีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกรียติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลายและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นยึดถือเป็นแนวทางปฎิบ....

อ่านต่อ
view